Robot Toyota sẽ đến “giúp việc” tại Thế vận hội Tokyo 2020

Toyota dự kiến đưa những chú robot của họ đến Thế vận hội Olympic và Paralympic 2020 tại Tokyo, nhằm giúp những người bị hạn chế khả năng di chuyển có thể thưởng thức được các hoạt động thể thao lớn nhất hành tinh này

Tạo lập giá trị

Lãnh đạo năm công ty liên quan đến công nghệ chia sẻ kinh nghiệm, quan điểm về xây dựng và phát triển doanh nghiệp.