WeWork công bố không gian làm việc chung đầu tiên tại TP.HCM

WeWork, startup cung cấp không gian làm việc chung, vừa công bố gia nhập vào thị trường Việt Nam nhằm mở rộng thị trường Đông Nam Á, trong bối cảnh thiếu hụt nguồn cung trên thị trường văn phòng Việt Nam.

"Lời khuyên là cái ta muốn có khi ta đã biết câu trả lời mà ta không muốn nghe.". ---- Erica Jong (Tiểu thuyết gia)

Tạp chí Forbes Việt Nam

Số 66 tháng 11.2018

 Số 66 tháng 11.2018

THÀNH PHỐ THÔNG MINH

TỪ CAO ỐC XANH, GIAO THÔNG THÔNG MINH

ĐẾN ĐÔ THỊ ĐÁNG SỐNG

*DANH SÁCH FORBES 400 * HỘI NGHỊ PHỤ NỮ FORBES VIETNAM

Các số báo khác