Gần nửa triệu hộ dân ở TP.HCM vẫn khó sở hữu nhà

476.000 hộ đang sinh sống ở TP.HCM trong tình trạng chưa có nhà hoặc đang sống với người thân, chiếm ¼ tổng số hộ gia đình của toàn thành phố, theo số liệu từ Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA)