Doanh nghiệp Việt trước “chương 2” của tiến trình chuyển đổi số

Thập niên của dữ liệu lên ngôi đang đòi hỏi doanh nghiệp cởi mở và nhanh nhạy hơn trước các làn sóng công nghệ mới, song song với một chiến lược dữ liệu và xây dựng văn hóa dựa trên dữ liệu để có thể tạo ra sự bứt phá. Dự báo tiến trình chuyển đổi số qua góc nhìn của ông Tan Jee Toon - tổng giám đốc IBM Việt Nam và ông Phạm Thế Trường – tổng giám đốc Microsoft Việt Nam, chia sẻ với Forbes Việt Nam

"Đích đến của chúng ta không phải là một vùng đất, mà là một cách nhìn mới". ---- Henry Miller - Nhà văn

Tạp chí Forbes Việt Nam

Số 80 tháng 1.2020

 Số 80 tháng 1.2020

Bao Forbes Vietnam so 74
 
  • - HƯỚNG DẪN ĐẦU TƯ 2020

  • Những ngành có triển vọng qua phân tích của các chuyên gia giàu kinh nghiệm. Khẩu vị đầu tư và rủi ro cần chú ý.

  • - 100 CÔNG TY ĐẠI CHÚNG LỚN NHẤT VIỆT NAM

  • - 10 SỰ KIỆN KINH DOANH NỔI BẬT

    Sự kiện kinh doanh tiêu biểu nhất năm 2019 do Forbes Việt Nam và các chuyên gia kinh tế bình chọn.

  • - CỔ MÁY TẠO TỈ PHÚ MỚI CỦA QUỸ ĐẦU TƯ TƯ NHÂN

    Khi cơ quan thuế quan tâm hơn đến giới siêu giàu, những nhà giao dịch thông minh mới nhất phố Wall âm thầm khám phá phương thức mới tạo nên hàng chục tỉ phú thông qua các thương vụ đầu tư.