Event Tech Summit

Doanh nghiệp sử dụng dữ liệu để chủ động tìm kiếm khách hàng

Dữ liệu và các nền tảng mạng xã hội đang thay đổi cách các doanh nghiệp tiếp cận và tương tác với người dùng so với trước đây