Người khởi nghiệp bằng những cỗ xe robot

Thời của xe hơi tự hành cũng còn ít nhất năm năm nữa. Thời của xe tải mười tám bánh sẽ đến trước, và doanh nghiệp kỳ lân của tiến sĩ 34 tuổi từ viện Công nghệ Caltech đang là vua của cung đường