Event Tech Summit

Thị trường chứng khoán năm 2019 qua góc nhìn của các nhà quản lý quỹ

Năm 2018, VN Index xác lập kỷ lục mới 1.204 điểm, nhưng không có nhiều nhà đầu tư bảo vệ được thành quả trước diễn biến thị trường cuối năm. Thị trường chứng khoán năm 2019 sẽ diễn biến thế nào, cơ hội hay thách thức với các ngành, qua góc nhìn của các nhà quản lý quỹ