Forbes Việt Nam bắt đầu nhận đề cử từ công chúng cho danh sách 30 Under 30 năm 2020

Hôm nay, 1.10.2019, tòa soạn tạp chí Forbes Việt Nam chính thức mở cổng trực tuyến nhận đề cử từ công chúng về các ứng viên cho danh sách 30 Under 30 (30 gương mặt xuất sắc nhất dưới 30 tuổi) tại Việt Nam năm 2020