Kinh doanh tăng trưởng tốt trong bối cảnh giá dầu tăng trở lại trong năm 2017, PV GAS tiếp tục củng cố vị trí “vua tiền mặt” trên sàn chứng khoán trong năm qua. 

Cuối năm 2017, số dư tiền và tương đương tiền của Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS), tính cả các khoản tiền gửi kỳ hạn dưới một năm, đạt trên 27.000 tỉ đồng, chiếm 43,8% tổng tài sản cùng thời điểm.

Đầu năm 2018, PV GAS cũng vừa hoàn tất việc bán toàn bộ 601.930 cổ phiếu quỹ, theo thông báo ngày 19.01. Với giá giao dịch bình quân 101.414 đồng/cổ phiếu, số tiền PV GAS thu được đạt 61 tỉ đồng, lãi gần 20 tỉ so với thời điểm cuối năm 2017. 

Số dư tiền và tương đương tiền của PV GAS đã tăng hơn 7.600 tỉ đồng trong năm 2017. Riêng lãi tiền gửi thu được trong kỳ của PV GAS đạt 1.220 tỉ đồng.

Chỉ riêng tiền mặt và các khoản tiền gửi ngắn hạn, PV GAS đủ sức chi trả toàn bộ các khoản nợ của công ty tại cùng thời điểm (18.627 tỉ đồng) bao gồm nợ vay và các khoản tín dụng thương mại,...

Năm 2017, PV GAS đạt 64.570 tỉ đồng doanh thu, tăng 9,3% so với năm 2016. Thống kê của Statista cho thấy, giá dầu brent bình quân năm 2017 đạt 51,64 đô la Mỹ/thùng, tăng gần 27% so với mức 40,68 đô la Mỹ/thùng bình quân 2016. Giá dầu hồi phục giúp các doanh nghiệp dầu khí nói chung, PV GAS nói riêng bắt đầu tăng trưởng trở lại.

Tiền mặt PV GAS chiếm 44% tổng tài sản - ảnh 1

  Giá dầu bình quân năm từ 2009 - 2017 (Nguồn: Statista)

Lợi nhuận sau thuế năm 2017 của PV GAS đạt 9.843 tỉ đồng, tăng 37,2% so với kết quả thực hiện năm 2016. Bên cạnh giá dầu tăng, trong quý IV.2017, PV GAS ghi nhận doanh thu chênh lệch giá khí Cửu Long giai đoạn 2014 – 2017 với tổng số tiền 1.209 tỉ đồng giúp lợi nhuận của công ty tăng thêm 968 tỉ đồng, báo cáo của công ty cho biết.

Để có kết quả kinh doanh tăng trưởng nói trên, chi phí bán hàng cũng như chi phí quản lý của PV GAS trong năm vừa qua đều tăng từ 100 – 200 tỉ đồng. Trong đó, riêng lương nhân viên quản lý của công ty đã tăng gần gấp đôi trong năm vừa qua, từ mức 105 tỉ đồng lên 209 tỉ đồng. 

Cuối năm 2017, PV GAS công bố kết luận thanh tra thuế tại công ty với số tiền Tổng cục thuế truy thu và phạt lên tới 106 tỉ đồng. Đây là kết luận thanh tra thuế cho năm 2016, công bố thông tin của PV GAS cho biết. Năm 2017, số tiền nộp ngân sách của PV GAS đạt gần 4.700 tỉ đồng.