Trước mắt, ngân hàng sẽ chào bán 70 triệu cổ phiếu với giá chào bán 30.000 đồng/cổ phiếu.

Hội đồng quản trị ngân hàng TMCP kỹ thương Việt Nam (Techcombank) đã quyết định triển khai phương án tăng vốn điều lệ thêm 5.000 tỷ đồng bằng hai đợt chào bán ra công chúng tổng cộng 500 triệu cổ phiếu.

Kế hoạch tăng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua hồi đầu năm nay. 

Trước mắt, Techcombank sẽ chào bán 70 triệu cổ phiếu tăng vốn điều lệ thêm 700 tỷ đồng sau khi được Ủy ban chứng khoán nhà nước cho phép. Số lượng cổ phiếu này sẽ được chào bán cho cổ đông hiện hữu. Cổ đông nắm giữ 1 cổ phiếu Techcombank sẽ có quyền mua thêm 0,0987 cổ phiếu phát hành thêm. 

Với mức giá chào bán 30.000 đồng/cổ phiếu, Techcombank có thể thu được 2.100 tỷ đồng trong đợt đầu tiên. Thời điểm chào bán có thể trong tháng 9, tháng 10.2017. Ngân hàng sẽ dùng một nửa số tiền thu được cho hoạt động tín dụng và đầu tư trái phiếu chính phủ, nửa còn lại đầu tư mở rộng trụ sở, công nghệ và các trang thiết bị, tài sản khác.

Đối với đợt chào bán 430 triệu cổ phiếu còn lại tăng vốn điều lệ thêm 4.300 tỷ đồng, Techcombank vẫn chưa lên kế hoạch cụ thể trong Nghị quyết HĐQT lần này. 

Sau các đợt chào bán nói trên, vốn điều lệ của Techcombank sẽ tăng từ 8.878 tỉ đồng lên 13.878 tỉ đồng. 

Kế hoạch huy động vốn của Techcombank diễn ra ngay sau khi ngân hàng chi hơn 4.000 tỉ đồng để mua lại toàn bộ số lượng cổ phiếu HSBC đang nắm giữ làm cổ phiếu quỹ. Số cổ phiếu quỹ được mua lại 172 triệu đơn vị - tương đương 19,41% cổ phần Techcombank. Sau giao dịch, HSBC không còn là cổ đông của Techcombank. HSBC không còn tham gia vào các hoạt động quản trị và điều hành của Techcombank kể từ năm 2012 đến nay.

Dù đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng 16% trong năm 2017, song mảng tín dụng của Techcombank bất ngờ tăng trưởng âm 7,5% trong nửa đầu năm với dư nợ cho vay giảm xuống còn hơn 131 nghìn tỉ đồng. Cũng vì vậy mà tổng tài sản của ngân hàng này giảm nhẹ, còn hơn 232 nghìn tỉ đồng. Năm 2016, Techcombank có mức tăng trưởng tín dụng khá cao so với năm trước đó, đạt 27%.

"Đích đến của chúng ta không phải là một vùng đất, mà là một cách nhìn mới". ---- Henry Miller - Nhà văn

Tạp chí Forbes Việt Nam

Số 80 tháng 1.2020

 Số 80 tháng 1.2020

Bao Forbes Vietnam so 74
 
  • - HƯỚNG DẪN ĐẦU TƯ 2020

  • Những ngành có triển vọng qua phân tích của các chuyên gia giàu kinh nghiệm. Khẩu vị đầu tư và rủi ro cần chú ý.

  • - 100 CÔNG TY ĐẠI CHÚNG LỚN NHẤT VIỆT NAM

  • - 10 SỰ KIỆN KINH DOANH NỔI BẬT

    Sự kiện kinh doanh tiêu biểu nhất năm 2019 do Forbes Việt Nam và các chuyên gia kinh tế bình chọn.

  • - CỔ MÁY TẠO TỈ PHÚ MỚI CỦA QUỸ ĐẦU TƯ TƯ NHÂN

    Khi cơ quan thuế quan tâm hơn đến giới siêu giàu, những nhà giao dịch thông minh mới nhất phố Wall âm thầm khám phá phương thức mới tạo nên hàng chục tỉ phú thông qua các thương vụ đầu tư.