Doanh thu năm 2017 của PV Drilling thấp nhất trong 9 năm trở lại đây. Nhờ lợi nhuận đột biến vào quý IV, năm 2017 PV Drilling thoát lỗ với lợi nhuận ở mức 11,6 tỉ đồng sau thuế, đạt kế hoạch đề ra. 

Tổng công ty cổ phần khoan và dịch vụ khoan dầu khí (PV Drilling) cũng như nhiều doanh nghiệp dầu khí khác đã có một năm kinh doanh khó khăn khi giá dầu bình quân mặc dù đã bắt đầu hồi phục, nhưng vẫn ở mức thấp trong 10 năm trở lại đây, đạt 54,25 đô la Mỹ/thùng, theo số liệu từ statista.

Doanh thu cả năm 2017 của PV Drilling đạt 3.902 tỉ đồng, giảm 27,2% so với năm 2016 và lỗ từ hoạt động kinh doanh gần 478 tỉ đồng. Lợi nhuận đạt được của PV Drilling chủ yếu đến từ việc hoàn nhập quỹ phát tiển khoa học của ba năm 2013 – 2015 chưa sử dụng hết.

Quan sát số liệu giá dầu thô và doanh thu của PV Drilling có thể thấy khi giá dầu biến động, mức độ tăng giảm doanh thu PV Drilling sẽ đến trễ khoảng hai năm. Giá dầu bắt đầu lao dốc từ năm 2012 đến nay khiến doanh thu của PV Drilling không ngừng sụt giảm từ năm 2014.

PV Drilling thoát lỗ năm 2017 - ảnh 1

  Biến động doanh thu của PV Drilling và giá dầu thô (Nguồn: Statista và Báo cáo tài chính của PV Drilling)

Năm 2017 là năm lợi nhuận các doanh nghiệp thuộc phần lớn các ngành nghề đều tăng trưởng. Riêng lĩnh vực dầu khí, ảnh hưởng từ việc sụt giảm giá dầu vẫn chưa dừng lại. Theo thống kê từ FiinPro, lợi nhuận năm 2017 của ngành dầu khí giảm 23% so với năm 2016 và là một trong ba ngành có chỉ số thu nhập trên mỗi cổ phiếu sụt giảm.

Trước đó, tại đại hội đồng cổ đông 2017, đại diện PV Drilling cũng cho biết 2017 là năm khó khăn khi khối lượng công việc và đơn giá dịch vụ tiếp tục giảm. Là doanh nghiệp khai thác dầu khí, kỳ vọng về giá dầu sẽ quyết định hai yếu tố then chốt nói trên. Mục tiêu của công ty trong năm 2017 là tìm kiếm việc làm, thu hồi nợ, cắt giảm chi phí để không bị lỗ.