Thống kê của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) cho thấy trên 237 doanh nghiệp niêm yết đã nộp báo cáo tài chính, trong đó nhóm doanh nghiệp ngành xây dựng đạt lợi nhuận năm 2017 tăng hơn gấp đôiso với năm trước đó. 

Mức lợi nhuận của các doanh nghiệp trong ngành năm 2017 đạt 3.455 tỉ đồng, trong khi năm 2016 con số là 1.705 tỉ đồng. Nguyên nhân lợi nhuận tăng trưởng, theo HNX là do các doanh nghiệp ngoài hoạt động kinh doanh chính tốt lên, còn nhờ ghi nhận kết quả từ thoái vốn hoặc chuyển nhượng dự án.

Lợi nhuận của ngành bất động sản có mức tăng trưởng lớn thứ hai, đạt 48,2%, từ mức 1.084 tỉ đồng lên 1.607 tỉ đồng. Ngành tài chính với hai đại diện lớn nhất là Ngân hàng TMCP Á Châu và Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội cũng có mức lợi nhuận tăng tớ 31%, đạt 5.563 tỉ đồng.

Báo cáo của HNX cũng cho thấy trong tổng cộng 11 nhóm ngành, có bốn nhóm ngành có tổng lỗ năm 2017 cao hơn năm trước: khai khoáng và dầu khí, công nghiệp, bất động sản và nông-lâm nghệp và thủy sản. Bất động sản là nhóm ngành có phân hóa cao khi tổng lợi nhuận toàn ngành tăng trưởng mạnh, nhưng những doanh nghiệp thua lỗ lại lỗ sâu hơn năm 2016.

Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội là sàn chứng khoán có quy mô niêm yết tương đối nhỏ, đặc biệt so với sàn chứng khoán chính tại thành phố Hồ Chí Minh (HoSE). Giá trị vốn hóa của sàn Hà Nội tính đến cuối tháng 2.2018 đạt trên 235 tỉ đồng, thấp hơn giá trị vốn hóa của các doanh nghiệp niêm yết trên HoSE như Vinamilk, Vietcombank, Vingroup. 

HNX hiện đang vận hành thị trường UPCoM – nơi giao dịch của các cổ phiếu chưa niêm yết. Đây là điểm đến của các doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa chưa đủ điều kiện niêm yết. Quy mô sàn UPCoM đã vượt sàn niêm yết chính thức, đạt trên 713 tỉ đồng. Rất nhiều doanh nghiệp lớn chưa niêm yết đang trú chân tại đây như Vinatex, Tổng công ty Sông Đà, Tập đoàn Lộc Trời, Ngân hàng VIB, Vietnam Airlines,…