Phát hành cổ phiếu thu tiền trang trải các khoản nợ hoặc hoán đổi trực tiếp các khoản nợ nằm trong hệ thống các giải pháp cắt giảm nợ vay của HAGL Agrico. 

HAGL Agrico dự kiến tăng gấp 3 số lượng cổ phiếu phát hành thêm - ảnh 1

  Năm 2017 HAGL Agrico dự kiến thu 4.793 tỷ đồng trong đó 2.573 tỷ đồng đến từ các loại cây ăn quả chanh dây, thanh long và chuối. 

Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico) sẽ xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành riêng lẻ tổng cộng 149,7 triệu cổ phiếu vào ngày 18.09.2017 tới đây.

Số lượng cổ phiếu nói trên sẽ được phân phối cho các tổ chức/cá nhân khác nhau: 30 triệu cổ phiếu được phát hành riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư có nhu cầu, và phần còn lại 119,7 triệu cổ phiếu dành cho các chủ nợ của HAGL Agrico. Mức giá chào bán và hoán đổi các khoản nợ đều được cố định 10.000 đồng/cổ phiếu, tương đương mệnh giá. Toàn bộ cổ phiếu bị hạn chế lưu hành trong vòng 1 năm kể từ khi hoàn tất phát hành. 

Hiện tại trên thị trường giá cổ phiếu HNG của HAGL Agrico đang ở mức xung quanh 9.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn 10% so với mức giá cổ phiếu dự kiến phát hành thêm.

Theo kế hoạch, 300 tỷ đồng thu về từ phát hành riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư sẽ được sử dụng để thanh toán các nghĩa vụ tài chính và bổ sung nguồn vốn lưu động của công ty. Nếu được thông qua, HĐQT công ty sẽ lập phương án sử dụng vốn cụ thể.

Với 119,7 triệu cổ phiếu còn lại, HAGL Agrico dự kiến sẽ hoán đổi lấy các khoản nợ có tổng trị giá 1.197 tỷ đồng. Các chủ nợ được HAGL Agrico hoán đổi cổ phiếu bao gồm 1 tổ chức là Công ty cổ phần Hưng Thắng Lợi Gia Lai và 3 cá nhân khác. Số dư nợ vay của các đối tác này gần như tương đương với giá trị cổ phiếu mà HAGL Agrico dự kiến hoán đổi. Sau hoán đổi, các chủ nợ sẽ trở thành cổ đông nắm giữ hàng chục triệu cổ phiếu của HAGL Agrico.

Việc phát hành tổng cộng 149,7 triệu cổ phiếu của HAGL Agrico được đưa ra trong hoàn cảnh công ty vừa hủy phương án phát hành thêm 55 triệu cổ phiếu để hoán đổi khoản nợ 660 tỷ đồng với công ty mẹ là Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai. Ở phương án cũ, mức giá hoán đổi của mỗi cổ phiếu đạt 12.000 đồng.

Như vây so với phương án ban đầu, HAGL Agrico đã tăng gần gấp 3 lượng cổ phiếu phát hành thêm, tuy nhiên giảm nhẹ mức giá phát hành/hoán đổi.

Vay nợ từ trước đến nay vẫn là vấn đề nặng gánh tại HAGL cũng như HAGL Agrico. Tính đến cuối quý II.2017, tổng số tiền vay nợ của HAGL Agrico đạt trên 18.000 tỷ đồng. Trong nửa đầu năm, công ty chi 392 tỷ đồng cho lãi vay. Đó cũng là khoản chi lớn nhất trong kỳ của HAGL Agrico.

Phát hành cổ phiếu thu tiền trang trải các khoản nợ hoặc hoán đổi trực tiếp các khoản nợ nằm trong hệ thống các giải pháp cắt giảm nợ vay của HAGL Agrico. 

"Đức hạnh và xấu xa cũng giống như sự sống và cái chết hoặc tinh thần và vật chất: chúng là những điều tồn tại đối nghịch luôn đi kèm với nhau". ---- Samuel Butler (Tiểu thuyết gia)

Tạp chí Forbes Việt Nam

Số 71 tháng 4.2019

 Số 71 tháng 4.2019

Bao Forbes Vietnam so 70
 
  • - TÌM LỐI ĐI RIÊNG (XÂY DỰNG CHUỖI GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÀ PHÊ)
  • - THAM VỌNG TRÁI CÂY VIỆT
  • - THIẾT LẬP MẮT XÍCH MỚI (CHẾ BIẾN RAU CỦ TẠI VIỆT NAM)
  • - CƠN HƯNG PHẤN GIÁ RẺ

Các số báo khác