Việc hủy niêm yết thực sự của Gỗ Trường Thành sẽ được quyết định dựa trên báo cáo tài chính kiểm toán 2017 của công ty. Công ty có nửa năm để xoay chuyển tình thế. 

Cổ phiếu TTF của Công ty cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành đang đứng trước nguy cơ bị hủy niêm yết bắt buộc, theo thông báo từ Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM (HSX).

Theo quy định, HSX sẽ căn cứ vào báo cáo tài chính kiểm toán 2017 để đưa ra quyết định hủy niêm yết (hay là không) đối với cổ phiếu TTF. Tại thời điểm cuối năm 2017, nếu lỗ lũy kế của công ty vượt vốn điều lệ, cổ phiếu TTF sẽ bị hủy niêm yết. Thông báo của HSX dựa trên báo cáo bán niên soát xét của Gỗ Trường Thành.

Trong nửa cuối năm 2017, Gỗ Trường Thành nếu không có lợi nhuận trực tiếp từ hoạt động kinh doanh, khả năng hủy niêm yết của TTF sẽ rất cao, ông Mai Hữu Tín - Tổng giám đốc Gỗ Trường Thành nói với với Forbes Việt Nam. 

Kiểm toán báo cáo bán niên soát xét của Gỗ Trường Thành đã đưa ý kiến ngoại trừ về khoản thu nhập 84,6 tỷ đồng nửa đầu năm 2017 của công ty là các khoản lãi vay được các ngân hàng miễn, giảm. Việc ghi nhận khoản thu nhập này, theo kiểm toán viên, là chưa phù hợp với quy định hiện hành dựa trên các thông tin hiện có. Nếu loại bỏ khoản này, lỗ lũy kế của Gỗ Trường Thành sẽ vượt qua vốn điều lệ thực góp của công ty tại thời điểm cuối quý II năm nay. 

Trên thực tế, ngay cả khi ghi nhận khoản thu nhập 84,6 tỷ đồng nói trên, lỗ lũy kế của Gỗ Trường Thành tính đến cuối quý II đã lên tới 1.416 tỷ đồng, gần chạm ngưỡng vốn điều lệ thực góp của công ty là 1.446 tỷ đồng. 

Thế nhưng, ngoài việc bắt buộc phải có lợi nhuận trực tiếp từ hoạt động kinh doanh, Gỗ Trường Thành có lối thoát nào khác?

Theo nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2017, trong quý III năm nay, Gỗ Trường Thành sẽ phát hành riêng lẻ 100 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Số tiền dự kiển thu về khoảng 1.000 tỷ đồng

Việc phát hành này nếu thành công sẽ giúp Gỗ Trường Thành giải quyết cùng lúc 2 bài toán.

Thứ nhất là trang trải các khoản nợ. Ông Mai Hữu Tín cho biết hiện hàng tồn kho của Gỗ Trường Thành đang được thế chấp cho các khoản nợ vay. Nếu trả bớt các khoản nợ, các ngân hàng mới "gỡ" thế chấp để Gỗ Trường Thành xử lý triệt để hàng tồn kho. Ông Tín nhấn mạnh, nguồn tiền thu về từ đợt phát hành thêm là nhằm giải quyết những tồn đọng trong quá khứ, còn hiện tại "hoạt động sản xuất kinh doanh của Gỗ Trường Thành đã ổn". 

Thứ hai, về mặt kỹ thuật, phát hành thêm ngay lập tức giúp vốn điều lệ của Gỗ Trường Thành tăng thêm 1.000 tỷ đồng, tiếp tục "nới" khoảng cách giữa vốn điều lệ và lỗ lũy kế. 

Việc hủy niêm yết của Gỗ Trường Thành trong thời gian tới đây, vì vậy, phụ thuộc rất lớn vào kế hoạch phát hành thêm của công ty. 

Tại ĐHCĐ thường niên, ông Mai Hữu Tín cùng với Chủ tịch HĐQT, ông Hồ Anh Dũng cho biết sẽ đứng ra mua cổ phiếu phát hành thêm nếu không tìm được nhà đầu tư nhằm đảm bảo đợt phát hành thành công. Tuy nhiên, những tuyên bố này không được ghi vào Nghị quyết ĐHCĐ.

"Giáo dục là làm cho con người tìm thấy chính mình". ---- Socrates - Triết gia

Tạp chí Forbes Việt Nam

Số 89 tháng 10.2020

 Số 89 tháng 10.2020

Bao Forbes Vietnam so 74
 
 • - DANH SÁCH 10 NGÂN HÀNG KINH DOANH HIỆU QUẢ NHẤT

  Các ngân hàng tư nhân năng động chiếm tỉ lệ áp đảo và xuất hiện ở các vị trí dẫn đầu.

 • - HÀNH TRÌNH CHINH ĐÔNG

  Đặt ưu tiên hiệu quả hoạt động và phát triển bền vững, ông Trịnh Văn Tuấn xây dựng ngân hàng Phương Đông theo một lối riêng.

 • - THÀNH TỰU HAI THẬP NIÊN XÂY NỀN

  Nhiều năm ở chiếu dưới, Manulife Việt Nam vươn lên dẫn đầu thị phần bảo hiểm khai thác mới.

 • ĐƯỜNG ĐẾN SIÊU ỨNG DỤNG

  Có trong tay 20 triệu người dùng, MoMo đặt mục tiêu 50 triệu khách hàng và thành siêu ứng dụng.

 • - SỰ TRỞ LẠI CỦA “NGƯỜI CŨ”

  Ông Huỳnh Thanh Phong dẫn dắt FWD, gương mặt mới trong làng bảo hiểm, nhanh chóng phát triển.

 • - PHỎNG VẤN: TÌM KIẾM TRẢI NGHIỆM VƯỢT TRỘI

  Thực trạng, cơ hội và thách thức trong chuyển đổi số của ngân hàng theo quan điểm lãnh đạo ngân hàng VIB.

 • - DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI GIÀU NHẤT SINGAPORE