Bộ Tài chính đang xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung 5 Luật thuế với đề xuất nâng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng (VAT) từ mức 10% lên mức 12%.

VAT là thuế tính trên giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng. Mức thuế này được Bộ Tài chính đề xuất tăng từ ngày 1.1.2019.

Lý do cho việc tăng thuế suất VAT, theo Bộ Tài chính, là do mức thuế suất thông thường 10% tương đối thấp, chưa phù hợp với thông lệ quốc tế, khó đảm bảo an toàn tài chính quốc gia.

Ngoài ra, Bộ Tài chính còn đề xuất giảm nhóm hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu VAT như phân bón, máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, tàu đánh bắt xa bờ, chuyển quyền sử dụng đất.

Nhóm hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu VAT 5% cũng được đề xuất thu hẹp lại. Nếu dự án sửa đổi này được thông qua, một số hàng hóa dịch vụ như nước sạch, hoạt động văn hóa, triển lãm, thể dục, thể thao, biểu diễn nghệ thuật, sản xuất phim, nhập khẩu, phát hành và chiếu phim…đang chịu mức thuế suất 5% sẽ chịu mức thuế suất 10%.

Các đề xuất trên sẽ giúp bảo đảm tỷ trọng hợp lý giữa thuế gián thu và thuế trực thu theo Nghị quyết số 07-NQ/TW, Bộ Tài chính lý giải. VAT được xếp vào nhóm thuế gián thu khi tiền thuế được cấu thành trong giá cả hàng hóa và dịch vụ, người tiêu dùng là người cuối cùng chịu thuế, doanh nghiệp chỉ là người thay thế người tiêu dùng thực hiện nghĩa vụ nộp thuế cho nhà nước.

Thông lệ quốc tế được Bộ tài chính đưa ra là mức thuế suất VAT tại Việt Nam đang tương đối thấp nếu so sánh với các nước trong khối OECD, tổ chức bao gồm các nền kinh tế phát triển trên thế giới. Thuế suất ở các nước OECD trung bình vào khoảng 19%. 

Đề xuất tăng thuế giá trị gia tăng lên 12% - ảnh 1

So với các quốc gia và vùng lãnh thổ trong khu vực, thuế suất 10% hiện tại của Việt Nam cao hơn nhiều nền kinh tế khác.

Theo tìm hiểu của Forbes, nếu so với các quốc gia và vùng lãnh thổ trong khu vực, thuế suất 10% hiện tại của Việt Nam ngang bằng với Indonesia, Hàn Quốc và cao hơn nhiều nền kinh tế khác như Nhật Bản (8%), Singapore, Thái Lan (7%), Malaysia (6%), Đài Loan (5%).

Ngoài thuế giá trị gia tăng, Bộ Tài chính còn có những đề xuất quan trọng về thuế tiêu thụ đặc biệt như bổ sung nước ngọt vào đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt với mức thuế suất 10% áp dụng từ năm 2019.

Bộ Tài chính đề nghị tăng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá từ mức thuế suất 70% hiện nay lên 75% vào năm 2019 và bổ sung thêm mức tuyệt đối 1.000 đồng/bao thuốc lá 20 điếu, 1.500 đồng/điếu xì gà áp dụng từ ngày 1.1.2020.

Xe ô tô vừa chở người vừa chở hàng cũng được đề xuất áp dụng mức thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt bằng 60% mức thuế suất xe con cùng dung tích xi lanh.

"Khi cảm thấy mọi thứ đều bất lợi cho bạn, hãy nhớ rằng máy bay cất cánh ngược hướng gió chứ không phải xuôi theo chiều gió". ---- Doanh nhân Henry Ford

Five Star West Lake

Tạp chí Forbes Việt Nam

Số 73 tháng 6.2019

 Số 73 tháng 6.2019

Bao Forbes Vietnam so 73
 
  • - DANH SÁCH 50 CÔNG TY NIÊM YẾT TỐT NHẤT
  • - BIA CŨ, BÌNH MỚI (THAY ĐỔI Ở SABECO)
  • - CẦU NỐI THẾ HỆ (THẾ HỆ THỨ BA TẠI FPT)
  • - QUÁ NHANH, QUÁ NGUY HIỂM (CÂU CHUYỆN YEAH1)

Các số báo khác