Ông Dũng là một trong những người đầu tiên thiết lập hệ thống giao dịch cổ phiếu, trái phiếu của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, thị trường trái phiếu Chính phủ và trái phiếu doanh nghiệp.
Chủ tịch HSX Trần Văn Dũng được bổ nhiệm vào vị trí Chủ tịch UBCK - ảnh 1

  Lễ trao quyết định bổ nhiệm đối với ông Trần Văn Dũng

Ông Trần Văn Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX) vừa được bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN). Quyết định được ban hành bởi Bộ trưởng Bộ tài chính, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 12.07.2017. Cùng ngày, ông Trần Xuân Hà – Thứ trưởng Bộ Tài chính đã chủ trì buổi lễ trao Quyết định bổ nhiệm ông Trần Văn Dũng.

Ông Trần Văn Dũng được bổ nhiệm vị trí Chủ tịch UBCKNN thay cho ông Vũ Bằng – người vừa chính thức rời cương vị nói trên vào ngày 24.05.2017 để nghỉ hưu theo chế độ.

Ông Trần Văn Dũng sinh năm 1965, Đảng viên, có trình độ Thạc sỹ kinh tế, Cao cấp Lý luận chính trị. Ông Trần Văn Dũng có 25 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, chứng khoán, từng làm việc tại các cơ quan, đơn vị: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở GDCK Hà Nội, Sở GDCK TP Hồ Chí Minh.

Trong quá trình công tác, ông Trần Văn Dũng từng giữ các chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý như: Phó Văn phòng UBCKNN, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Sở GDCK Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Sở GDCK Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Sở GDCK TP Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Sở GDCK TP Hồ Chí Minh.

Ông Dũng cũng là một trong những người đầu tiên thiết lập hệ thống giao dịch cổ phiếu, trái phiếu của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, thị trường trái phiếu Chính phủ và trái phiếu doanh nghiệp.

2 cơ quan ông Dũng đang giữ vị trí Chủ tịch HĐQT là UBCKNN và HSX đều trực thuộc Bộ Tài chính. UBCKNN có vai trò thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính quản lý Nhà nước về chứng khoán và Thị trường chứng khoán, trực tiếp quản lý, giám sát hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán; quản lý các hoạt động dịch vụ thuộc lĩnh vực chứng khoán, thị trường chứng khoán theo quy định của pháp luật. HSX có nhiệm vụ ban hành các quy chế về niêm yết chứng khoán, giao dịch chứng khoán, công bố thông tin và thành viên giao dịch sau khi được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận và các nhiệm vụ quyền hạn khác liên quan.