Dự báo năm nay 800 triệu USD sẽ rót vào các công ty khởi nghiệp công nghệ

Báo cáo đầu tư công nghệ Việt Nam 2019 do ESP Capital và Cento Ventures thực hiện dự báo thị trường Việt Nam năm nay sẽ thu hút 800 triệu USD dòng vốn đầu tư vào các công ty công nghệ