Huyền thoại đồng hồ Vacheron Constantin phiên bản vỏ thép

“Cornes de vache” 1955, chiếc đồng hồ bấm giờ chịu nước đầu tiên ra đời từ thời hậu chiến đã được Vacheron Constantin tai hiện với phiên bản vỏ thép và dây da hợp tác với Maison Serapian