Số lãnh đạo điều hành doanh nghiệp bỏ việc tăng kỷ lục

Tính từ đầu năm đến tháng 8.2019, có 1.009 giám đốc điều hành (CEO) các doanh nghiệp tại Mỹ đã rời bỏ vị trí đầu tàu của mình, theo báo cáo của công ty đào tạo doanh nghiệp và lãnh đạo Challenger, Gray & Christmas