Hai bài toán cần lời giải của Hoàng Anh Gia Lai

Mảng trái cây của Hoàng Anh Gia Lai dù có kết quả khả quan nhưng không thể trông cậy để giải quyết vấn đề nợ nần, ngay cả khi năm 2018 đạt mục tiêu lợi nhuận 2.100 tỉ đồng. Xây dựng những yếu tố bền vững cho mảng kinh doanh đang có lãi và giải quyết nợ là hai bài toán cần được giải song song

"Lắng nghe lời khuyên thường hiệu quả hơn là chú ý đến nó.". ---- Malcolm Forbes

Tạp chí Forbes Việt Nam

Số 65 tháng 10.2018

 Số 65 tháng 10.2018

CÔNG NGHỆ TÀI CHÍNH

NGÀNH TÀI CHÍNH ĐANG THAY ĐỔI NHANH CHÓNG DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA CÔNG NGHỆ

*100 CÔNG TY ĐÁM MÂY ĐỘT PHÁ * GIÀU NHẤT PHILIPPINES

Các số báo khác