Động lực chuyển đổi số đến từ chính người dùng

Chuyển đổi số là một cuộc cách mạng, là sự thay đổi ở cấp tế bào, nếu không cẩn thận doanh nghiệp sẽ dễ rơi vào cái bẫy tiến hóa “vỏ bọc”. Đáng nói, chuyển đổi số không phải là câu chuyện xuất phát từ nhu cầu của doanh nghiệp mà từ chính khách hàng