Khởi động Cung đường xanh thúc đẩy dự án xe máy điện

The Green Trail (Cung đường xanh) là chương trình cộng đồng được The Vietnam Group tổ chức với nhiều đơn vị tham gia, nhằm lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường và khuyến khích cộng đồng sử dụng sản phẩm năng lượng sạch