50 công ty blockchain hàng đầu: Những

50 công ty blockchain hàng đầu: Những

50 công ty blockchain hàng đầu: Những

iền mã hóa có thể đang "ngủ đông" nhưng nó lại khởi đầu cho một mùa xuân với các ứng dụng kinh doanh mới trên nền tảng công nghệ bitcoin. Danh sách của chúng tôi bao gồm 50 công ty lớn – có doanh thu hoặc định giá tối thiểu 1 tỉ USD và hoạt động tại Mỹ - hiện dẫn đầu xu hướng áp dụng sổ cái phân tán để giải quyết những vấn đề kinh doanh. Từ việc loại bỏ giấy tờ đến kiểm soát bánh hamburger và tăng tốc độ chi trả bảo hiểm, những phần mềm không theo xu hướng chính thống đang được giới điều hành đón nhận.

50 công ty blockchain hàng đầu: Những
50 công ty blockchain hàng đầu: Những
 Biên tập: Matt Schifrin
Phóng viên: Michael del Castillo, Jeff Kauflin, Sarah Hansen, Kristin Stoller, Alex Knapp, Jonathan Ponciano, Amy Feldman, Karsten Strauss, Lauren Debter, Rachel Wolfson và Darryn Pollack.