Đèo Cả chinh phục các ngọn đèo

Hồ Minh Hoàng dẫn dắt Đèo Cả trở thành một trong các nhà đầu tư tư nhân lớn nhất trong lĩnh vực hạ tầng giao thông tại Việt Nam