Event Tech Summit

Poskmark dịch chuyển quần áo cũ thành thị trường thời trang 625 triệu USD

Cách Poshmark dịch chuyển thị trường quần áo cũ thành thị trường thời trang trị giá 625 triệu đô la Mỹ, cạnh tranh với doanh nhân khởi nghiệp từ chính nền tảng này.