Finaxar mở rộng liên kết nhắm cung cấp dịch vụ tài chính cho SMEs Việt

Finaxar của Singapore và ngân hàng Indovina Bank Việt Nam đã ký ghi nhớ hợp tác (MOU) cung cấp giải pháp tín dụng tự động và trực tuyến đầu tiên trong khu vực, được thiết kế dành riêng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, với tên gọi Finanxar Credit Line (FCL)

"Bí quyết đổi mới là tập trung toàn bộ sức lực, nhưng không phải để chống lại cái cũ mà để xây dựng cái mới". ---- Socrates - Triết gia Hy Lạp cổ đại

Tạp chí Forbes Việt Nam

Số 74 tháng 7.2019

 Số 74 tháng 7.2019

Bao Forbes Vietnam so 74
 
  • - NGƯỜI KHỔNG LỒ THỨC GIẤC (ACV CHỜ THÁO BỎ RÀO CẢN)
  • - THAY ĐỔI TÁO BẠO (GEMADEPT TIÊN PHONG ĐẦU TƯ VÀO CẢNG BIỂN)
  • - SỨC MẠNH TỪ KỶ LUẬT (VIETTEL POST CHUYỂN MÌNH)
  • - NHẮM MỤC TIÊU LỚN (ZILLINGGO TẠO THỊ TRƯỜNG NGÁCH TRONG TMĐT TẠI CHÂU Á)

Các số báo khác