Theo tôi cùng với sự phát triển về kinh tế và bùng nổ Internet, xu thế cải cách giáo dục là tất yếu.

Những câu chuyện về giáo dục trong chuyên đề tháng 9.2016 cho thấy nhiều mô hình mới đang ở dạng thử nghiệm, chưa tạo ra thành công lớn, hình thành một xu thế cải cách rõ nét hay có sức lan tỏa lớn.  

Theo tôi cùng với sự phát triển về kinh tế và bùng nổ Internet, xu thế cải cách giáo dục là tất yếu. Nhưng trừ giáo dục kỹ năng (ngoại ngữ, tin học, các kỹ năng mềm…) giáo dục văn hóa với các phương pháp mới sẽ mất thời gian thâm nhập lâu hơn vì ít nhất hai lý do chính:

[1] sức ỳ bấy lâu nay (giáo viên ngại hoặc không sẵn sàng thay đổi, tiếp cận phương pháp mới và tâm lý phụ huynh muốn cải cách nhưng không muốn biến F1 làm chuột bạch, và quen đánh giá con em theo “tiêu chuẩn” cũ ít nhất ở khía cạnh văn hóa coi trọng điểm số)

[2] các nhà quản lý giáo dục Việt Nam chưa sẵn sàng và chấp nhận sự tự do học thuật trong hệ thống trường công lập - tinh thần của bất kỳ cuộc cải cách, thay đổi gốc rễ chứ không phải chỉ biên soạn lại nội dung sách giáo khoa là xong.

Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Giám đốc Truyền thông - Retail Banking - VIB