Shopee tập trung vào kênh tiếp thị truyền miệng

Tại sự kiện Forbes Việt Nam Talks diễn ra vào chiều ngày 14/8 vừa qua, Ông Pine Kyaw, giám đốc điều hành Shopee Việt Nam cho rằng để xây dựng thương hiệu trên thị trường nhiều người chơi thì cách làm marketing của Shopee chọn là lùi lại và cố gắng tìm hiểu khách hàng muốn gì

"Khởi nguồn kinh doanh là để tạo ra hạnh phúc, không phải để tích lũy của cải.". ---- B.C Forbes

Tạp chí Forbes Việt Nam

Số 53 tháng 10.2017

 Số 53 tháng 10.2017

CÔNG NGIỆP TÀI CHÍNH

LĨNH VỰC TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG VIỆT NAM TRẢI QUA GIAI ĐOẠN CHUYỂN ĐỔI MẠNH MẼ DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA CÔNG NGHỆ

50 CÔNG TY LỚN NHẤT CHÂU Á * GIÀU NHẤT PHILIPPINES

Các số báo khác