Đề xuất tăng thuế giá trị gia tăng lên 12%

Bộ Tài chính đang xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung 5 Luật thuế với đề xuất nâng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng (VAT) từ mức 10% lên mức 12