Mekong Capital đầu tư vào một doanh nghiệp giáo dục

Quỹ Mekong Enterprise Fund III vừa công bố đã đầu tư 4,9 triệu đô la Mỹ vào công ty cổ phần giáo dục Yola hôm 14.8