Vinamilk tập trung xuất khẩu sang Trung Quốc

Thị trường Trung Quốc và Việt Nam khá tương đồng khi mức tiêu thụ sữa bình quân đầu người đang tương đối thấp, do vậy còn nhiều tiềm năng tăng trưởng

"Khởi nguồn kinh doanh là để tạo ra hạnh phúc, không phải để tích lũy của cải.". ---- B.C Forbes

Tạp chí Forbes Việt Nam

Số 53 tháng 10.2017

 Số 53 tháng 10.2017

CÔNG NGIỆP TÀI CHÍNH

LĨNH VỰC TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG VIỆT NAM TRẢI QUA GIAI ĐOẠN CHUYỂN ĐỔI MẠNH MẼ DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA CÔNG NGHỆ

50 CÔNG TY LỚN NHẤT CHÂU Á * GIÀU NHẤT PHILIPPINES

Các số báo khác