CIO cần tạo ra những “cú nhảy Fosbury” cho doanh nghiệp

Giống như cách mà vận động viên Dick Fosbury đã vĩnh viễn thay đổi môn nhảy cao tại Olympic 1968 so với kiểu nhảy truyền thống, các CIO trong thời đại số được kỳ vọng sẽ tạo ra những giá trị hoàn toàn mới cho doanh nghiệp