Kết quả tìm kiếm cho từ khóa “xuất khẩu”

Từ 1.4, hoa quả Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc phải truy xuất nguồn gốc

Thông báo được phát đi từ Vụ thị trường châu Á – châu Phi – Bộ công thương.