Event Tech Summit
Trong khi một số ngành như bất động sản, xây dựng, nước và ô tô tăng trưởng mạnh về doanh thu và lợi nhuận, nhóm ngành nguyên liệu gặp khó do giá thị trường giảm sâu. 
Dữ liệu lớn: Ai lên, ai xuống - ảnh 1

"Việc chúng ta dũng cảm tuân thủ các quy tắc không phải là điều ghê gớm; nói đúng hơn là chúng ta quá nhát gan để chịu trách nhiệm.". ---- Nhà văn G.K. Chesteron

Tạp chí Forbes Việt Nam

Số 68 tháng 1.2019

 Số 68 tháng 1.2019

 
  • - ĐẦU TƯ VÀO ĐÂU TRONG NĂM 2019?
  • - "VUA TÔM TRỞ LẠI"
  • - GỠ NÚT THẮT NGÀNH DỆT MAY
  • - HI VỌNG CUỐI CÙNG CỦA TIỀN MÃ HÓA

Các số báo khác