Trong khi một số ngành như bất động sản, xây dựng, nước và ô tô tăng trưởng mạnh về doanh thu và lợi nhuận, nhóm ngành nguyên liệu gặp khó do giá thị trường giảm sâu. 
Dữ liệu lớn: Ai lên, ai xuống - ảnh 1