Forbes Việt Nam công bố 50 thương hiệu dẫn đầu năm 2019

Forbes Việt Nam chính thức công bố danh sách 50 thương hiệu dẫn đầu Việt Nam năm 2019 trong các lĩnh vực kinh doanh tại Việt Nam. Danh sách lần thứ 4 này được thực hiện và xuất bản trong ấn phẩm tạp chí Forbes Việt Nam số 75, phát hành hôm nay, 29.8.2019