Ngành game Việt Nam: Năng nhặt chặt bị

Nếu như ngành game thế giới thống trị bởi các người khổng lồ thì Việt Nam vẫn không thiếu những công ty “triệu đô” kiếm tiền bằng cách nhặt từ 0,5 — 1 đô la Mỹ của người dùng toàn cầu bằng các cách riêng

"Nếu cơ hội không đến, hãy tự mình tạo ra cơ hội!". ---- Nghệ sĩ hài Jonathan Winters

Five Star West Lake

Tạp chí Forbes Việt Nam

Số 73 tháng 6.2019

 Số 73 tháng 6.2019

Bao Forbes Vietnam so 73
 
  • - DANH SÁCH 50 CÔNG TY NIÊM YẾT TỐT NHẤT
  • - BIA CŨ, BÌNH MỚI (THAY ĐỔI Ở SABECO)
  • - CẦU NỐI THẾ HỆ (THẾ HỆ THỨ BA TẠI FPT)
  • - QUÁ NHANH, QUÁ NGUY HIỂM (CÂU CHUYỆN YEAH1)

Các số báo khác