Lượt tải tin nhắn ngang hàng Bridgefy tăng 40 lần từ biểu tình tại Hồng Kông

Bridgefy là ứng dụng nhắn tin ngang hàng trên nền tảng Bluetooth. Nhờ hệ thống kết nối mắt lưới, người dùng Bridgefy có thể gửi tin nhắn cho những người xung quanh mà không sử dụng Internet