Công ty cổ phần Hùng Vương lên kế hoạch lợi nhuận trước thuế 800 tỉ đồng cho niên độ tài chính 2018 (1.10.2017 – 30.9.2018) sau khoản lỗ trước thuế gần 700 tỉ đồng năm trước đó. 

Thông tin được công bố tại báo cáo thường niên 2017 của Hùng Vương, là báo cáo thường niên mỏng nhất (23 trang) trong tám năm trở lại đây. Kế hoạch nói trên mới chỉ là đề xuất từ ban lãnh đạo Hùng Vương, cần được đại hội đồng cổ đông thông qua trong cuộc họp vào tháng ba năm nay.

Quý I niên độ tài chính 2018, Hùng Vương công bố lợi nhuận trên 7 tỉ đồng trên báo cáo tự lập. Loại trừ khoản lợi nhuận 213 tỉ đồng từ thoái vốn, hoạt động kinh doanh chính của Hùng Vương vẫn đang thua lỗ. Ba quý cuối niên độ tài chính 2018, Hùng Vương phải thực hiện trên 99% kế hoạch lợi nhuận nếu được đại hội đồng cổ đông thông qua.

Niên độ tài chính 2018 Hùng Vương dự kiến sẽ thoái vốn khỏi công ty con là Công ty cổ phần Thức ăn chăn nuôi Việt Thắng. Giá trị khoản đầu tư này của Hùng Vương đạt khoảng 710 tỉ đồng, tương đương mức giá 7.512 đồng/cổ phiếu. Tỷ lệ thoái vốn được Hùng Vương cho biết trên 50% nhưng không đưa ra con số cụ thể. Số tiền mà công ty có thể thu hồi phụ thuộc vào tỷ lệ thoái vốn và mức giá mà đối tác bỏ ra cho mỗi cổ phần Việt Thắng. Việt Thắng cũng vừa trải qua một kỳ kinh doanh thua lỗ 376 tỉ đồng.

Nằm trong kế hoạch thoái vốn, cuối năm 2017, Hùng Vương đã thoái toàn bộ vốn khỏi Công ty cổ phần Thực phẩm Sao Ta. Số tiền thu được từ thương vụ này đạt gần 490 tỉ đồng, báo cáo thường niên của Hùng Vương cho biết.

Ngoài ra, một mảnh đất của công ty dự kiến cũng sẽ được chuyển nhượng với mức giá 375 tỉ đồng.

Với kế hoạch thanh lý tài sản nói trên Hùng Vương cho biết niên độ tài chính 2018 công ty sẽ đạt khoảng 10.000 tỉ đồng doanh thu bao gồm xuất khẩu, kinh doanh nông sản và thoái vốn. Hiện Hùng Vương có quan hệ giao thương với trên 50 quốc gia, trong đó Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất, chiếm tỷ trọng 44% kim ngạch xuất khẩu của công ty.

Niên độ tài chính 2017, đại hội đồng cổ đông công ty thông qua kế hoạch lợi nhuận trước thuế 400 tỉ đồng. Tuy nhiên kết quả công ty lỗ trước thuế gần 700 tỉ đồng và bị kiểm toán đưa ý kiến ngoại trừ về khả năng hoạt động liên tục.