Vụ giám sát an toàn hệ thống ngân hàng là một trong tổng số 11 đơn vị của Cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng, trực thuộc Ngân hàng Nhà nước. 
Vụ giám sát an toàn hệ thống ngân hàng có vụ trưởng mới - ảnh 1

Phó Thống đốc Đoàn Thái Sơn (giữa) tặng hoa chúc mừng Vụ trưởng Nguyễn Phi Lân (phải) và Phó Vụ trưởng Bùi Văn Hải (trái) Vụ giám sát an toàn hệ thống ngân hàng - Ảnh: Ngân hàng Nhà nước.

Ngày 28.02.2018, Ngân hàng Nhà nước đã công bố quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Phi Lân giữ chức Vụ trưởng Vụ giám sát an toàn hệ thống ngân hàng thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng – Ngân hàng nhà nước. Ông Lân sẽ nhậm chức kể từ ngày 01.03.2018, với nhiệm kì năm năm kể từ khi được bổ nhiệm. Trước đó, ông Lân từng giữ chức Phó Vụ trưởng, Phụ trách Vụ giám sát an toàn hệ thống ngân hàng.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước cũng công bố quyết định bổ nhiệm ông Bùi Văn Hải giữ chức vụ Phó Vụ trưởng, Phụ trách Vụ giám sát an toàn hệ thống ngân hàng.

Vụ giám sát an toàn hệ thống ngân hàng là một trong tổng số 11 đơn vị trực thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (Ngân hàng Nhà nước), được thành lập năm 2014 theo Quyết định số 35/2014/QĐ-TTg. 

“Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hoạt động của các tổ chức tín dụng, bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động ngân hàng” là vấn đề quan trọng được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng nhấn mạnh trong thư chúc tết đầu năm 2018. 

Basel II, phiên bản thứ hai của Hiệp ước Basel, đưa ra các nguyên tắc chung và các luật ngân hàng của ủy ban Basel về giám sát ngân hàng, sẽ chính thức áp dụng cho các ngân hàng thương mại Việt Nam bắt đầu từ năm 2020, theo Thông tư 41/2016/TT-NHNN.