Phụ nữ đang xác lập những giá trị mới, bên cạnh những giá trị truyền thống lâu nay. Phiên thảo luận này sẽ tập trung vào tìm hiểu và cùng thảo luận những giá trị mới đó.

Diễn giả:
Bà Hyunjoo Je, Tổng giám đốc quỹ Yellow Dog
Bà Nguyễn Cát Thảo, Tổng giám đốc và nhà sáng lập Global Ready LLC
Bà Nguyễn Anh Tuyền, Tổng giám đốc Sanofi Việt Nam

Điều phối:
Ông Lê Đình Hiếu – Giám đốc Tuyển sinh, Dự án Đại học VinUni và Sáng lập Học viện G.A.P