Phụ nữ đang xác lập những giá trị mới, bên cạnh những giá trị truyền thống lâu nay. Phiên thảo luận này sẽ tập trung vào tìm hiểu và cùng thảo luận những giá trị mới đó.

Diễn giả:
Bà Hyunjoo Je, Tổng giám đốc quỹ Yellow Dog
Bà Nguyễn Cát Thảo, Tổng giám đốc và nhà sáng lập Global Ready LLC
Bà Nguyễn Anh Tuyền, Tổng giám đốc Sanofi Việt Nam

Điều phối:
Ông Lê Đình Hiếu – Giám đốc Tuyển sinh, Dự án Đại học VinUni và Sáng lập Học viện G.A.P

"Khi cảm thấy mọi thứ đều bất lợi cho bạn, hãy nhớ rằng máy bay cất cánh ngược hướng gió chứ không phải xuôi theo chiều gió". ---- Doanh nhân Henry Ford

Tạp chí Forbes Việt Nam

Số 73 tháng 6.2019

 Số 73 tháng 6.2019

Bao Forbes Vietnam so 73
 
  • - DANH SÁCH 50 CÔNG TY NIÊM YẾT TỐT NHẤT
  • - BIA CŨ, BÌNH MỚI (THAY ĐỔI Ở SABECO)
  • - CẦU NỐI THẾ HỆ (THẾ HỆ THỨ BA TẠI FPT)
  • - QUÁ NHANH, QUÁ NGUY HIỂM (CÂU CHUYỆN YEAH1)

Các số báo khác