Từ mức 166 ngày xuống còn tối đa 120 ngày, theo chỉ thị mới nhất của thủ tướng chính phủ ngày 13.3.

Thủ tướng Chính phủ vừa ra chỉ thị về việc rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng và các thủ tục liên quan nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đạt trung bình của nhóm nước ASEAN 4 (Singapore, Thái Lan, Malaysia và Philippines).

Cấp phép xây dựng bao gồm các thủ tục thẩm định thiết kế cơ sở, thẩm định thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công, cấp phép xây dựng, thẩm duyệt pòng cháy chữa cháy, kết nối cấp điện, cấp thoát nước, đăng ký tài sản sau hoàn công…. Để giảm 46 ngày cấp phép xây dựng, Thủ tướng yêu cầu các cơ quan liên quan rút ngắn từng hoạt động thẩm định, cấp phép theo chỉ tiêu cụ thể, và hoàn thành trong năm 2018 và 2019.

Rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng nằm trong các nỗ lực của chính phủ Việt Nam trong việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh bằng cách bám sát các tiêu chí đánh giá của Ngân hàng thế giới và Diễn đàn kinh tế thế giới để nâng điểm tất cả các chỉ tiêu.

Theo báo cáo Năng lực cạnh tranh toàn cầu 2017 – 2018, Việt Nam đã tăng 5 bậc từ hạng 60 lên 55 trên 137 nền kinh tế. Môi trường kinh doanh Việt Nam theo đánh giá của Ngân hàng thế giới năm 2017 đã tăng 14 bậc từ 82 lên 68/190 nền kinh tế.