Việt Thắng, một trong những công ty con của Hùng Vương đã lỗ 376 tỉ đồng sau kiểm toán cho năm tài chính 2017 (từ 1.10.2016 – 30.9.2017) trong khi báo cáo công ty tự lập chỉ ghi nhận khoản lỗ 37 tỉ đồng. 

Hầu hết các chỉ tiêu đều sai lệch so với báo cáo trước kiểm toán, trong đó chỉ tiêu sai lệch lớn nhất dẫn đến việc lỗ sâu của Công ty cổ phần Thức ăn chăn nuôi Việt Thắng là chi phí dự phòng các khoản phải thu. Từ mức 24,6 tỉ đồng, khoản mục này đã tăng lên mức 314 tỉ đồng sau kiểm toán. Trích lập dự phòng tăng cho thấy khả năng công ty có thể không thu hồi được các khoản nợ từ khách hàng.

Thuyết minh báo cáo của Việt Thắng không cho thấy khách hàng khiến công ty phải trích lập dự phòng hàng trăm tỉ nói trên.

Tính đến cuối năm tài chính 2017, Việt Thắng có số dư phải thu các công ty liên quan gần 400 tỉ đồng, trong đó Agifish – một công ty con khác của Công ty cổ phần Hùng Vương là 300 tỉ đồng. Agifish cũng vừa có một kỳ kinh doanh thua lỗ gần 190 tỉ đồng. Việt Thắng là công ty con của Hùng Vương với tỷ lệ sở hữu của Hùng Vương trên 90%.

Hùng Vương cùng hai công ty con là Việt Thắng và Agifish đều kết thúc năm tài chính 2017 với kết quả thua lỗ, đặc biệt sau kiểm toán khoản lỗ đều tăng gấp nhiều lần hoặc từ lãi chuyển thành lỗ.

Hiện Việt Thắng đã hủy niêm yết sau khi Hùng Vương thâu tóm và biến công ty thành một mắt xích trong chuỗi giá trị kinh doanh thủy hải sản. Việc thua lỗ của Việt Thắng vì vậy không còn tác động đến giá cổ phiếu của công ty.

Những ngày đầu năm 2018, Hùng Vương công bố thông tin sẽ thoái trên 50% vốn tại Việt Thắng. Đến nay, việc thoái vốn vẫn chưa được hoàn tất. Bán tài sản đang là một phương án mà ông vua cá tra Hùng Vương dự kiến thực hiện sau hai năm kinh doanh thua lỗ. Trước đó, Hùng Vương đã bán toàn bộ cổ phần tại công ty con là Công ty cổ phần thực phẩm Sao Ta nhằm tái cơ cấu nợ vay.