Thai Beverage, thông qua một công ty trung gian tại Việt Nam là Vietnam Beverage, sẽ không có quyền đề cử người vào hội đồng quản trị Sabeco trong cuộc họp đại hội đồng cổ đông vào tháng 4 này, cho dù Vietnam Beverage nắm quá nửa cổ phần Sabeco.

Theo Khoản 2, Điều 114 của Luật Doanh nghiệp, cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ mới có quyền đề cử người vào Hội đồng Quản trị. Theo Khoản 3 Điều 13 Điều lệ của Sabeco, cổ đông hoặc nhóm cổ đông chỉ cần nắm tỷ lệ 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời gian 6 tháng trở lên thì được quyền này.

Thai Beverage (ThaiBev) đã gửi kiến nghị này lên Chính phủ, và cơ quan này đã có văn bản yêu cầu Bộ Công thương (đang nắm giữ 36% cổ phần Sabeco sau khi bán 53,6% cổ phần cho ThaiBev) xử lý. Bộ Công thương chưa có ý kiến phản hồi. 

Trao đổi với Forbes Việt Nam, Tiến sĩ Lê Minh Phiếu, Giám đốc Công ty Luật LMP Lawyers cho rằng, khác với công ty trách nhiệm hữu hạn, bản chất của công ty cổ phần là công ty đối vốn, là công ty mang tính mở, cổ phiếu được tự do chuyển nhượng.

Do vậy, quy định về thời gian sở hữu từ 6 tháng trở lên mới có quyền như trên của Luật Doanh nghiệp nhằm đảm bảo tính ổn định trong quản trị doanh nghiệp. Tuy nhiên, quy định này không phù hợp với các thương vụ M&A khi nhà đầu tư mua cổ phần với giá trị và tỷ lệ lớn như vậy, và có vẻ với mục đích không phải để “lướt sóng”. Do vậy, trong các thương vụ M&A thông thường, khi được các luật sư có kinh nghiệm tư vấn, các bên thường có thỏa thuận cổ đông trong đó quy định rằng, nhà đầu tư (bên mua) được quyền đề cử người, hoặc giới thiệu người để được đề cử thành viên Hội đồng Quản trị ngay sau khi hoàn tất giao dịch M&A (mà không phải đợi đến 6 tháng).

Trao đổi với Forbes Việt Nam, đại diện Bộ Công thương cho biết giữa hai bên (ThaiBev và Bộ Công thương) không có thỏa thuận đặc biệt nào về vấn đề này. Bộ sẽ tích cực cùng ThaiBev giải quyết theo chỉ thị từ chính phủ. 

Theo ông Phiếu, có thể giải quyết tình huống này bằng cách Bộ Công thương, hiện là cổ đông nắm giữ khoảng 36% cổ phiếu của Sabeco từ lâu, có thể đề cử người do ThaiBev/Vietnam Beverage giới thiệu để Đại hội đồng cổ đông bầu vào Hội đồng Quản trị.

Trong trường hợp hai bên không có hoặc đạt được thỏa thuận, ThaiBev chỉ còn cách đề nghị triệu tập đại hội đồng cổ đông bất thường khi thời gian nắm giữ cổ phần đủ 6 tháng, và trực tiếp đề cử người để Đại hội đồng cổ đông bầu vào HĐQT.

"Di chuyển nhanh và phá vỡ các quy tắc. Nếu vẫn chưa phá vỡ cái gì, chứng tỏ bạn di chuyển chưa đủ nhanh.". ---- Mark Zuckerberg - Doanh nhân

Tạp chí Forbes Việt Nam

Số 88 tháng 9.2020

 Số 88 tháng 9.2020

Bao Forbes Vietnam so 74
 
 • - CÁ LỚN THEO SÓNG LỚN

  20 thương vụ M&A lớn nhất cho thấy khẩu vị và xu hướng sáp nhập của các doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam.

 • - HÀNH TRÌNH CỦA CJ

  CJ, tập đoàn Hàn Quốc tích cực hoạt động trong lĩnh vực mua bán và sáp nhập tại Việt Nam.

 • - CỦNG CỐ CHIỀU SÂU

  Vinamilk thực hiện các thương vụ M&A để củng cố chiến lược phát triển chiều sâu cho sản phẩm.

 • RỄ SÂU BÁM CHẶT

  Sau 10 năm mua lại công ty phân phối, doanh thu ở Việt Nam của Daikin tăng lên 24 lần.

 • - MẢNH GHÉP CỦA REE

  Đầu tư vào năng lượng, REE trải qua các thử thách trước khi ghi nhận kết quả.

 • - ỨNG BIẾN TRONG ĐẠI DỊCH

  Một số giải pháp giúp doanh nghiệp xoay trở trong ngắn hạn và khích lệ tinh thần xã hội.

 • - CHUNG MỘT CHIẾN TUYẾN

  Tốc độ triển khai nhanh giúp Vingroup tham gia chuỗi cung ứng linh kiện y tế trên toàn cầu.

 • - DANH SÁCH NGƯỜI GIÀU NHẤT ẤN ĐỘ