Thai Beverage, thông qua một công ty trung gian tại Việt Nam là Vietnam Beverage, sẽ không có quyền đề cử người vào hội đồng quản trị Sabeco trong cuộc họp đại hội đồng cổ đông vào tháng 4 này, cho dù Vietnam Beverage nắm quá nửa cổ phần Sabeco.

Theo Khoản 2, Điều 114 của Luật Doanh nghiệp, cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ mới có quyền đề cử người vào Hội đồng Quản trị. Theo Khoản 3 Điều 13 Điều lệ của Sabeco, cổ đông hoặc nhóm cổ đông chỉ cần nắm tỷ lệ 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời gian 6 tháng trở lên thì được quyền này.

Thai Beverage (ThaiBev) đã gửi kiến nghị này lên Chính phủ, và cơ quan này đã có văn bản yêu cầu Bộ Công thương (đang nắm giữ 36% cổ phần Sabeco sau khi bán 53,6% cổ phần cho ThaiBev) xử lý. Bộ Công thương chưa có ý kiến phản hồi. 

Trao đổi với Forbes Việt Nam, Tiến sĩ Lê Minh Phiếu, Giám đốc Công ty Luật LMP Lawyers cho rằng, khác với công ty trách nhiệm hữu hạn, bản chất của công ty cổ phần là công ty đối vốn, là công ty mang tính mở, cổ phiếu được tự do chuyển nhượng.

Do vậy, quy định về thời gian sở hữu từ 6 tháng trở lên mới có quyền như trên của Luật Doanh nghiệp nhằm đảm bảo tính ổn định trong quản trị doanh nghiệp. Tuy nhiên, quy định này không phù hợp với các thương vụ M&A khi nhà đầu tư mua cổ phần với giá trị và tỷ lệ lớn như vậy, và có vẻ với mục đích không phải để “lướt sóng”. Do vậy, trong các thương vụ M&A thông thường, khi được các luật sư có kinh nghiệm tư vấn, các bên thường có thỏa thuận cổ đông trong đó quy định rằng, nhà đầu tư (bên mua) được quyền đề cử người, hoặc giới thiệu người để được đề cử thành viên Hội đồng Quản trị ngay sau khi hoàn tất giao dịch M&A (mà không phải đợi đến 6 tháng).

Trao đổi với Forbes Việt Nam, đại diện Bộ Công thương cho biết giữa hai bên (ThaiBev và Bộ Công thương) không có thỏa thuận đặc biệt nào về vấn đề này. Bộ sẽ tích cực cùng ThaiBev giải quyết theo chỉ thị từ chính phủ. 

Theo ông Phiếu, có thể giải quyết tình huống này bằng cách Bộ Công thương, hiện là cổ đông nắm giữ khoảng 36% cổ phiếu của Sabeco từ lâu, có thể đề cử người do ThaiBev/Vietnam Beverage giới thiệu để Đại hội đồng cổ đông bầu vào Hội đồng Quản trị.

Trong trường hợp hai bên không có hoặc đạt được thỏa thuận, ThaiBev chỉ còn cách đề nghị triệu tập đại hội đồng cổ đông bất thường khi thời gian nắm giữ cổ phần đủ 6 tháng, và trực tiếp đề cử người để Đại hội đồng cổ đông bầu vào HĐQT.

"Bí quyết đổi mới là tập trung toàn bộ sức lực, nhưng không phải để chống lại cái cũ mà để xây dựng cái mới". ---- Socrates - Triết gia Hy Lạp cổ đại

Tạp chí Forbes Việt Nam

Số 79 tháng 12.2019

 Số 79 tháng 12.2019

Bao Forbes Vietnam so 74
 
 • - MONG MUỐN HOÀN MỸ

  Công ty lữ hành vạch những tiêu chuẩn hài lòng khách hàng để tiếp thi truyền miệng hiệu quả

 • - ĐIỂM ĐẾN DI SẢN

  Di sản Hội An thu hút khách với chiều sâu về văn hoá nhưng áp lực phát triển nóng

 • - LEGACY YÊN TỬ - MGALLERY : KẾT NỐI XƯA &NAY

  Legacy Yên tử MGallery không nhằm tạo ra một không gian đồ sộ để mọi người trầm trồ. Vì nếu thế, nó sẽ phá hỏng phần chính là văn hoá Việt Nam, là gần gũi và hoà hiếu.

 • - HÀNH TRÌNH NGHĨ DƯỠNG

  Fusion phát triển khách sạn, dịch vụ nghĩ dưỡng tập trung vào chăm sóc sức khoẻ

 • - LÊN RỪNG XUỐNG BIỂN

  Đối diện với rủi ro là cách nhiểu người chọn cho chuyến du lịch của họ.