Tập đoàn Maybank Kim Eng và Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) đã ký kết gia hạn thỏa thuận về hợp tác và hỗ trợ kĩ thuật. Sự hợp tác này nhằm thúc đẩy sự phát triển lâu dài và bền vững của thị trường vốn Việt Nam. Thoả thuận được ký kết với thời hạn ba năm.

Thoả thuận này bao gồm việc chia sẻ thông tin và kinh nghiệm về các thông lệ và chuẩn mực tốt nhất trên thị trường chứng khoán. Các lĩnh vực được hợp tác như kiểm soát và quản trị rủi ro, quản trị công ty và tuân thủ, chuẩn mực kế toán và hệ thống báo cáo tài chính, thu hút đầu tư gián tiếp, thị trường chứng khoán phái sinh. Hợp tác này được bắt đầu từ năm 2013 đến nay. 

Tập đoàn Maybank Kim Eng hợp tác với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - ảnh 1

 Maybank Kim Eng là Ngân hàng đầu tư và là công ty chứng khoán 100% vốn nước ngoài

Maybank Kim Eng là Ngân hàng đầu tư và là công ty môi giới chứng khoán 100% vốn nước ngoài đầu tiên được UBCK cấp phép. Chính thức đi vào hoạt động tại Việt Nam từ năm 2008, Maybank Kim Eng cung cấp đầy đủ các dịch vụ tài chính bao gồm môi giới chứng khoán, giao dịch trực tuyến và trên các thiết bị di động, nghiên cứu phân tích, ngân hàng đầu tư và các dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp.