Công ty mẹ - Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam vừa được Chính phủ thông qua phương án cổ phần hóa với giá trị doanh nghiệp đạt 52.000 tỉ đồng. 

Ngày 26.12.2017, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký quyết định về cổ phần hóa Công ty mẹ Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam – VRG.

Theo phương án cổ phần hóa được Chính phủ phê duyệt, số lượng cổ phần được chào bán công khai lần đầu (IPO) là 475 triệu cổ phần, tương đương 11,88% vốn điều lệ Tập đoàn, với mức giá khởi điểm 13.000 đồng/cổ phần. Đây cũng là mức giá do Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) - tổ chức tư vấn phương án cổ phần hoá VRG, đưa ra hồi tháng 9.2017. Ở mức giá này, VRG được định giá tương đương 52.000 tỉ đồng. Quy mô phiên IPO đạt gần 6.200 tỉ đồng.

Số lượng cổ phần tương tự, tương đương 11,88% vốn điều lệ, cũng được chào bán cho cổ đông chiến lược. Tuy nhiên, phương án cổ phần hoá nêu rõ sẽ không bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài, nhằm bảo đảm nhà đầu tư cam kết gắn bó lợi ích lâu dài với doanh nghiệp.

Sau cổ phần hoá, vốn điều lệ dự kiến của Tập đoàn công nghiệp cao su đạt 40.000 tỉ đồng, trong đó Nhà nước vẫn nắm giữ 75% cổ phần. Hiện tại Tập đoàn cao su là doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Sản phẩm chủ yếu của tập đoàn là mủ cao su, các loại gỗ cây cao su cùng một số sản phẩm chế biến từ cao su như găng tay, nệm, gối…

Tính đến đầu tháng 7.2017, VRG có 50 công ty con với tỷ lệ nắm giữ chi phối từ 50% trở lên, chủ yếu là các công ty cao su tại hầu hết các tỉnh, thành phố trên cả nước. VRG có trên 43.600 lao động, trong khi đó số lượng lao động được tiếp tục làm việc sau cổ phần hóa gần 42.800 người, tương đương có 863 lao động dôi dư.

Tập đoàn công nghiệp cao su được định giá 52.000 tỉ đồng - ảnh 1

 Kết quả kinh doanh hợp nhất Công ty mẹ - Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam (đơn vị: tỉ đồng)

Năm 2017, ước tính tổng doanh thu và lợi nhuận trước thuế của công ty mẹ Tập đoàn công nghiệp cao su lần lượt đạt 18.000 tỉ đồng và 3.500 tỉ đồng, cao hơn mức thực hiện năm 2016.