Insurance Australia Group (IAG), tập đoàn bảo hiểm Australia ra thông báo ngày 19.06 cho biết sẽ bán các hoạt động hiện tại ở Thái Lan, Indonesia và Việt Nam.

Thông báo của IAG đăng trên website công ty cho hay thương vụ bán lại hoạt động tại Thái Lan và Indonesia trị giá 525 triệu đô la Mỹ. IAG sẽ chuyển nhượng lần lượt 98,6% và 80% cổ phần các công ty con tại Thái Lan và Indonesia, cho đối tác Tokio Marine, thành viên của tập đoàn bảo hiểm tài sản - tai nạn lớn nhất của Nhật Bản. 

Bên cạnh đó, IAG cũng sẽ bán 73,07% cổ phần tại AAA, công ty con ở Việt Nam, nhưng không tiết lộ chi tiết đối tác và giá trị thương vụ.

Các giao dịch chuyển nhượng được kỳ vọng sẽ hoàn tất trước khi kết thúc năm tài chính vào ngày 30.06.2019, tùy vào sự chấp thuận của cơ quan chức năng. IAG cũng dự kiến sẽ ghi nhận khoảng lợi nhuận sau thuế 200 triệu đô la Mỹ từ đợt thoái vốn này.

Đây là các thị trường mà IAG hoạt động không hiệu quả tại châu Á. Tổng doanh thu phí bảo hiểm tại ba thị trường này đều giảm trong năm 2017 so với năm 2016, theo báo cáo nhà đầu tư của IAG năm tài chính 2017. 

Thoái vốn khỏi Việt Nam, Thái Lan và Indonesia, IAG vẫn giữ hoạt động tại hai thị trường khác ở châu Á, bao gồm Malaysia và Ấn Độ.

Theo báo cáo nhà đầu tư của IAG, tập đoàn bảo hiểm này đã đầu tư khoảng 800 triệu đô la Australia vào năm thị trường châu Á, trong đó Thái Lan và Malaysia là hai thị trường quan trọng nhất.

IAG đạt doanh thu 366 triệu đô la Australia và khoản lỗ từ hoạt động bảo hiểm 12 triệu đô la Australia tại châu Á trong năm tài chính 2017, kết thúc vào ngày 30.6.2017. Indonesia, Thái Lan và Việt Nam là ba thị trường thua lỗ trong năm ngoái.

Thị trường bảo hiểm Việt Nam có tổng doanh thu ước đạt trên 105.000 tỉ đồng vào năm 2017, theo Cục quản lý và giám sát bảo hiểm. Tốc độ tăng trưởng của ngành bảo hiểm ở mức cao, đạt trên 21%.

IAG đầu tư vào công ty bảo hiểm AAA từ năm 2013. Hoạt động bảo hiểm phi nhân thọ chiếm phần lớn trong cơ cấu doanh thu bảo hiểm của công ty bảo hiểm AAA.

AAA đạt doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm 257,6 tỉ đồng và khoản lỗ 133,6 tỉ đồng trong năm 2016, theo báo cáo tài chính kiểm toán của công ty.