Quý IV.2017, Sudico hoàn toàn không phát sinh doanh thu, nghiệp vụ kế toán của công ty thậm chí ghi nhận doanh thu âm 1 tỉ đồng.

Về mặt kế toán, doanh thu âm thường xảy ra khi công ty bị trễ tiến độ bàn giao hoặc do các nghiệp vụ thanh lý các hợp đồng trước đó. Trong bất kỳ trường hợp nào, không có doanh thu hoặc doanh thu âm cũng phản ánh kết quả hoạt động không bình thường của một doanh nghiệp.

Không chỉ ghi âm doanh thu, Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (Sudico) tiếp tục có những nghiệp vụ kế toán “ngược” với thông lệ, điển hình là ghi âm giá vốn hàng bán 248 tỉ đồng trong quý IV.2017. Nghiệp vụ này giúp công ty cho dù không có doanh thu, vẫn lãi gần 110 tỉ đồng sau thuế trong kỳ.

Giải trình biến động lợi nhuận, Sudico cho biết công ty đã chuyển nhượng quyền sử dụng đất khu đất hơn 12 ha thuộc Khu đô thị mới Hòa Hải 1-3, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng. Tuy nhiên do đang trong quá trình hoàn thiện một số hồ sơ, thủ tục nên hợp đồng nói trên chưa đủ điều kiện ghi nhận doanh thu trong năm 2017. Sudico đã căn cứ giá trị chuyển nhượng của hợp đồng để hoàn nhập 297 tỉ đồng đơn vị đã trích lập dự phòng.

Đây là báo cáo tài chính công ty tự lập. Việc ghi nhận doanh thu cũng như hoàn nhập dự phòng của Sudico cần được kiểm toán chấp thuận trong báo cáo kiểm toán sẽ công bố trong thời gian tới.

Dự án Khu đô thị mới Hòa Hải 1-3 có giá gốc hơn 1.100 tỉ đồng, ngang bằng với giá trị có thể thu hồi vào thời điểm cuối năm 2017. Tuy nhiên, cũng dự án này, đầu năm 2017 Sudico chỉ ghi nhận giá trị có thể thu hồi 812 tỉ đồng, đồng nghĩa với việc chấp nhận lỗ khoảng 297 tỉ đồng - bằng với số tiền Sudico đã hoàn nhập trong kỳ. Dự án này được Sudico mua về từ năm 2010.

"Lời khuyên là cái ta muốn có khi ta đã biết câu trả lời mà ta không muốn nghe.". ---- Erica Jong (Tiểu thuyết gia)

Tạp chí Forbes Việt Nam

Số 66 tháng 11.2018

 Số 66 tháng 11.2018

THÀNH PHỐ THÔNG MINH

TỪ CAO ỐC XANH, GIAO THÔNG THÔNG MINH

ĐẾN ĐÔ THỊ ĐÁNG SỐNG

*DANH SÁCH FORBES 400 * HỘI NGHỊ PHỤ NỮ FORBES VIETNAM

Các số báo khác