HĐQT Công ty cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn - Saigon Oil vừa thông qua quyết định rút vốn khỏi công ty Phúc Quang- Hồng Anh, là công ty gần như bao tiêu phẩm đầu ra của Sài Gòn Oil.

Năm 2016, doanh thu bán hàng của Saigon Oil cho Phúc Quang – Hồng Anh lên tới 279 tỷ đồng, tương đương 91% doanh thu bán hàng cả năm của Saigon Oil.

Saigon Oil góp tổng cộng 95 tỷ đồng, tương đương 47,5% vốn điều lệ của Phúc Quang – Hồng Anh (200 tỷ đồng). Saigon Oil sẽ rút vốn bằng cách chuyển nhượng phần vốn góp nói trên cho cá nhân là ông Lê Thiên Thạch.

Là công ty liên kết, lợi nhuận mà Saigon Oil được chia từ Phúc Quang – Hồng Anh năm 2016 ở mức 76 triệu đồng.

Ông Lê Thiên Thạch là một trong những cổ đông sáng lập của Saigon Oil và giữ ghế thành viên HĐQT công ty. Ông Thạch đồng thời là Tổng giám đốc của Phúc Quang – Hồng Anh.

Tuy nhiên, khi kế hoạch rút vốn tại Phúc Quang – Hồng Anh được trình ĐHCĐ thường niên 2017, ông Thạch cũng đồng thời từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT tại Saigon Oil.

Cổ phiếu SGO của Saigon Oil hiện đang bị Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đưa vào diện kiểm soát và hạn chế giao dịch từ cuối tháng 1.2017 do những vi phạm trong công bố thông tin. Trong đó có việc công ty đã sử dụng thông tin và hình ảnh sản phẩm của Phúc Quang - Hồng Anh làm thông tin của mình. 

Rút vốn khỏi Phúc Quang – Hồng Anh, công ty chịu trách nhiệm “đầu ra” của gần như toàn bộ sản phẩm dầu ăn, Saigon Oil chủ trương đầu tư vào Công ty TNHH Quốc tế Công nghệ cao HAMEC bằng cách mua lại phần vốn góp trị giá 90 tỷ đồng từ bà Nguyễn Thị Hiền.

Phần vốn góp này tương đương 33,33% vốn điều lệ của HAMEC, công ty hoạt động trong lĩnh vực y tế công nghệ cao.

Với sự chuyển hướng này, kế hoạch kinh doanh năm 2017 được Saigon Oil đặt ra hết sức khiêm tốn với doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt là 220 tỷ đồng và 2,2 tỷ đồng.

Trong khi đó, vốn điều lệ của công ty dự kiến sẽ được tăng lên mức 220 tỷ đồng sau đợt trả cổ tức bằng cổ phiếu 10% trong thời gian tới.

Trong quý I.2017, Saigon Oil chỉ đạt 7,3 tỷ đồng doanh thu và lỗ ròng hơn 160 triệu đồng.