Phó tổng giám đốc Bùi Xuân Huy, sinh năm 1972 là người tiếp nhận chức vụ tổng giám đốc tại Novaland.

Sau cuộc họp hội đồng quản trị hôm nay, công ty cổ phần tập đoàn đầu tư địa ốc No Va (Novaland) hôm nay, 8.9.2017, đã bổ nhiệm ông Bùi Xuân Huy giữ chức vụ tổng giám đốc, thay ông Phan Thành Huy, người xin từ nhiệm sau nhiều năm nắm giữ chức vụ cấp cao này.

Cùng với quyết định bổ nhiệm lãnh đạo cấp cao mới, Novaland cũng miễn nhiệm phó tổng giám đốc Võ Thị Thu Vân theo đơn xin từ nhiệm.

Ông Bùi Xuân Huy, kỹ sư xây dựng và quản lý công nghiệp của đại học Bách Khoa, sinh năm 1972 và đã từng đảm nhiệm vị trí lãnh đạo cấp cao tại các công ty xây dựng, quản lý dự án như HBP, Meinhardt.

Ông gia nhập Novaland năm 2102 và giữ chức vụ phó tổng giám đốc trước khi được bổ nhiệm làm tổng giám đốc.

Tân tổng giám đốc của Novaland là người được bổ nhiệm vào hội đồng quản trị Novaland hồi tháng 5.2017 thay thế ông Bùi Cao Nhật Quân - người từ nhiệm khỏi các chức vụ tại công ty vì lý do cá nhân.

Ông Bùi Xuân Huy sở hữu 22.894 cổ phiếu NVL, tương đương tỷ lệ sở hữu 0,004%, tính đến ngày 30.6.2017.