Thay đổi trong cách hạch toán thương vụ bán công ty mía đường năm 2016 đã làm lợi nhuận của HAGL giảm xuống. Nhưng các chỉ tiêu trong hoạt động 6 tháng đầu năm của HAGL không có thay đổi đáng kể sau soát xét..

Lợi nhuận HAGL giảm 118 tỷ đồng sau soát xét - ảnh 1

6 tháng đầu năm, mảng hoa quả với sản phẩm chanh dây mang lại cho HAGL 806 tỷ đồng doanh thu. Đến giữa tháng 7.2017, công ty bắt đầu thu hoạch chuối tại Campuchia. (Ảnh: Hoài Phương)

Lợi nhuận sau thuế của HAGL đã bị điều chỉnh giảm từ mức 1.137 tỷ đồng trước soát xét xuống còn 1.019 tỷ đồng, tương đương mức giảm 118 tỷ đồng, trong báo cáo tài chính bán niên sau soát xét 2017.

Nguyên nhân chính của những điều chỉnh này chủ yếu bắt nguồn từ thương vụ bán nhóm các công ty mía đường cho Thành Thành Công của Hoàng Anh Gia Lai.

Nhóm các công ty mía đường đã được chuyển giao cho Thành Thành Công từ 31.8.2016 theo báo cáo kiểm toán 2016 của Hoàng Anh Gia Lai, và theo đó là việc bàn giao các chức vụ quản lý chủ chốt.

Tuy nhiên về mặt thủ tục thì giao dịch chuyển nhương lại thực sự hoàn tất vào 22.5.2017, nên về mặt kế toán, nhóm các công ty mía đường vẫn được xem là công ty con của HAGL. Các kết quả kinh doanh và con số kế toán của các công ty mía đường cho đến hết tháng 12.2016 vì thế vẫn được ghi nhận cho HAGL trong báo cáo tài chính.

HAGL đã phải ghi nhận thêm một khoản lỗ 750 tỷ đồng từ giai đoạn chuyển giao này vào khoản mục lợi nhuận sau thuế chưa phân phối từ những thay đổi trong phương án và cách thức sản xuất kinh doanh mà Thành Thành Công tiến hành.

Đồng thời, do giao dịch kết thúc vào tháng 5.2017, lợi nhuận thu về từ chuyển nhượng mảng mía đường đã được HAGL điều chỉnh, ghi nhận vào kết quả kinh doanh quý II.2017.

Do có việc điều chỉnh này, kiểm toán đã điều chỉnh tăng thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành thêm 19,4 tỷ đồng. Đồng thời phần thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại mà HAGL được nhận về cũng bị điều chỉnh giảm 107,1 tỷ đồng. Tổng số chênh lệch về thuế trước và sau kiểm toán được ghi nhận là 126,5 tỷ đồng - vượt quá thay đổi kết quả kinh doanh trước và sau soát xét.

Các chỉ tiêu về doanh thu các mảng hoạt động 6 tháng đầu năm của HAGL không có thay đổi đáng kể giữa báo cáo trước và sau soát xét. Doanh thu thuần 6 tháng đầu năm 2017 của HAGL đạt 2.477 tỷ đồng sau soát xét (so với 2.474 tỷ đồng trước soát xét), trong đó riêng mảng cây ăn quả đạt 806 tỷ đồng. 6 tháng đầu năm, HAGL mới chỉ thu hoạch chanh dây. Giữa tháng 7.2017, công ty mới bắt đầu thu hoạch chuối ở Campuchia.

"Di chuyển nhanh và phá vỡ các quy tắc. Nếu vẫn chưa phá vỡ cái gì, chứng tỏ bạn di chuyển chưa đủ nhanh.". ---- Mark Zuckerberg - Doanh nhân

Tạp chí Forbes Việt Nam

Số 88 tháng 9.2020

 Số 88 tháng 9.2020

Bao Forbes Vietnam so 74
 
 • - CÁ LỚN THEO SÓNG LỚN

  20 thương vụ M&A lớn nhất cho thấy khẩu vị và xu hướng sáp nhập của các doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam.

 • - HÀNH TRÌNH CỦA CJ

  CJ, tập đoàn Hàn Quốc tích cực hoạt động trong lĩnh vực mua bán và sáp nhập tại Việt Nam.

 • - CỦNG CỐ CHIỀU SÂU

  Vinamilk thực hiện các thương vụ M&A để củng cố chiến lược phát triển chiều sâu cho sản phẩm.

 • RỄ SÂU BÁM CHẶT

  Sau 10 năm mua lại công ty phân phối, doanh thu ở Việt Nam của Daikin tăng lên 24 lần.

 • - MẢNH GHÉP CỦA REE

  Đầu tư vào năng lượng, REE trải qua các thử thách trước khi ghi nhận kết quả.

 • - ỨNG BIẾN TRONG ĐẠI DỊCH

  Một số giải pháp giúp doanh nghiệp xoay trở trong ngắn hạn và khích lệ tinh thần xã hội.

 • - CHUNG MỘT CHIẾN TUYẾN

  Tốc độ triển khai nhanh giúp Vingroup tham gia chuỗi cung ứng linh kiện y tế trên toàn cầu.

 • - DANH SÁCH NGƯỜI GIÀU NHẤT ẤN ĐỘ