Lợi nhuận trước thuế 2017 của FPT tăng 41% so với năm 2016, đạt 4.249 tỉ đồng trong khi doanh thu hợp nhất chỉ tăng 8%. Khoản lợi nhuận đến từ việc thoái vốn khỏi FPT Retail và FPT Trading đóng góp đáng kể vào mức lợi nhuận kỷ lục của FPT năm vừa qua. 

Trước đó, báo cáo kết quả kinh doanh 11 tháng của FPT cho biết lợi nhuận trước thuế 11 tháng của công ty ước đạt 2.990 tỷ đồng. Như vậy riêng trong tháng 12, lợi nhuận của FPT ước đạt 1.259 tỉ đồng với đóng góp chủ yếu từ việc thoái vốn.

Thông tin từ Công ty cổ phần FPT cho biết, tính đến 18.12.2017, công ty đã hoàn tất giảm sở hữu tại FPT Retail và FPT Trading xuống dưới 50%, biến hai công ty này từ công ty con thành công ty liên kết. Không còn ghi nhận lợi nhuận hợp nhất từ hai mảng bán lẻ và thương mại, hoạt động kinh doanh chính của FPT kể từ 18.12.2017 bao gồm công nghệ, viễn thông, giáo dục và các hoạt động khác.

FPT không công bố cụ thể khoản lợi nhuận thu được từ việc thoái vốn. Tuy nhiên, theo công bố thông tin từ Synnex, đối tác mua 47% cổ phần FPT Trading, số tiền hãng này bỏ ra ở vào khoảng 35 triệu đô la Mỹ, tương đương gần 800 tỉ đồng. Số tiền mà FPT nhận được theo công bố từ phía công ty là 932 tỷ đồng, bao gồm khoản thu từ Synnex và lợi nhuận giữ lại của FPT Trading.

Sau thoái vốn, FPT Trading sẽ được đổi tên theo quyết định từ phía đối tác Synnex, trong khi FPT Retail sẽ sớm niêm yết trước tháng 4 năm nay.

Doanh thu 2017 của FPT đạt 43,845 tỉ đồng, trong đó khối công nghệ và viễn thông lần lượt đóng góp 11.083 tỉ đồng và 7.651 tỉ đồng, tăng tương ứng 11% và 15% so với năm 2016. Đây cũng là hai mảng đóng góp lớn nhất cho kết quả kinh doanh của FPT.

Thị trường nước ngoài với hoạt động chủ yếu của FPT Software tiếp tục là động lực tăng trưởng của FPT năm vừa qua. Doanh thu thị trường nước ngoài của FPT tăng 18%, đạt 7.199 tỉ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 1.207 tỉ đồng, tăng 29%. 2017 cũng là năm ghi danh hợp đồng lớn nhất mà FPT đã ký trong vòng 20 năm hoạt động, đạt 36,5 triệu đô la Mỹ với một khách hàng Nhật Bản. Đầu năm 2018, FPT Software vừa phá kỷ lục nói trên bằng hợp đồng trị giá 100 triệu đô la Mỹ, triển khai trong vòng bảy năm.

Năm 2018, khi không còn hợp nhất kết quả kinh doanh từ FPT Retail và FPT Trading, FPT đặt kế hoạch lợi nhuận 3.484 tỉ đồng, tăng 18% so với năm 2017 nếu so sánh tương đương (loại bỏ lợi nhuận bất thường từ thoái vốn năm 2017). Doanh thu dự kiến năm 2018 tăng 11%, đạt 21.900 tỉ đồng, thông cáo báo chí của FPT cho biết. 

"Đích đến của chúng ta không phải là một vùng đất, mà là một cách nhìn mới". ---- Henry Miller - Nhà văn

Tạp chí Forbes Việt Nam

Số 80 tháng 1.2020

 Số 80 tháng 1.2020

Bao Forbes Vietnam so 74
 
  • - HƯỚNG DẪN ĐẦU TƯ 2020

  • Những ngành có triển vọng qua phân tích của các chuyên gia giàu kinh nghiệm. Khẩu vị đầu tư và rủi ro cần chú ý.

  • - 100 CÔNG TY ĐẠI CHÚNG LỚN NHẤT VIỆT NAM

  • - 10 SỰ KIỆN KINH DOANH NỔI BẬT

    Sự kiện kinh doanh tiêu biểu nhất năm 2019 do Forbes Việt Nam và các chuyên gia kinh tế bình chọn.

  • - CỔ MÁY TẠO TỈ PHÚ MỚI CỦA QUỸ ĐẦU TƯ TƯ NHÂN

    Khi cơ quan thuế quan tâm hơn đến giới siêu giàu, những nhà giao dịch thông minh mới nhất phố Wall âm thầm khám phá phương thức mới tạo nên hàng chục tỉ phú thông qua các thương vụ đầu tư.