Báo cáo tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2018 của Vietcombank cho biết lợi nhuận trước thuế 2017 ước tính 11.018 tỉ đồng, mức lợi nhuận cao nhất trong lịch sử của Vietcombank, tăng 33% so với năm 2016.  

Kết quả lợi nhuận của Vietcombank đạt được trong tình hình chất lượng tín dụng được kiểm soát, tỷ lệ nợ xấu giảm 0,35 điểm % so với cuối năm 2016, đạt 1,11%. Vietcombank là một trong những ngân hàng duy trì tỷ lệ nợ xấu thấp nhất hệ thống.

Lợi nhuận khả quan của Vietcombank cũng như các ngân hàng nói chung trong năm 2017 không phải là quá bất ngờ. Một số ngân hàng cũng đã đưa ra con số lợi nhuận lịch sử trong năm vừa qua. Có thể kể đến BIDV với 8.800 tỉ đồng, Ngân hàng quân đội với 5.355 tỉ đồng, HDBank 2.430 tỉ đồng,…

Lợi nhuận 2017 khả quan, các ngân hàng có tín hiệu giảm lãi suất - ảnh 1

  Lợi nhuận và tỷ lệ nợ xấu của Vietcombank theo báo cáo tài chính kiểm toán. Riêng kết quả 2017 là con số ước tính

2017 là năm nền kinh tế Việt Nam đạt nhiều kết quả khả quan, đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu đề ra. Tín dụng năm 2017 cũng tăng 18,17% và được tập trung cho lĩnh vực sản xuất kinh doanh (80% dư nợ tín dụng) thay vì chứng khoán và bất động sản.

Những ngày đầu năm, một số ngân hàng như Agribank, Vietcombank, VPBank… đã có thông báo về việc giảm lãi suất cho vay, đặc biệt cho những lĩnh vực ưu tiên theo quy định của Ngân hàng nhà nước.

Kết quả kinh doanh khả quan là cơ sở cho các ngân hàng giảm lãi suất cho vay, nhiệm vụ được Chính phủ đặt ra như một trong những giải pháp chủ yếu cho việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.