Sau kiểm toán, lợi nhuận sau thuế của Hoàng Anh Gia Lai đã giảm 660 tỉ đồng so với báo cáo công ty tự lập, từ 1.032 tỉ đồng xuống còn 372 tỉ đồng.

Kiểm toán đã đánh giá lại các khoản chi phí và doanh thu của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai trong năm vừa qua theo hướng ghi tăng chi phí, ghi giảm doanh thu/lợi nhuận. Giải trình cho những chênh lệch này, HAGL cho biết sai sót do kế toán, thiếu sót về chuyên môn và số lượng nghiệp vụ quá nhiều, trong khi phải đáp ứng thời gian hoàn tất báo cáo tài chính.

Hoàng Anh Gia lai đã bắt đầu chuyển hướng sang kinh doanh trái cây và bắt đầu ghi nhận doanh thu từ quý I. 2017. Đặt kế hoạch doanh thu từ mảng trái cây 2.573 tỉ đồng năm 2017 từ ba loại cây chính là chanh dây, chuối và thanh long, kết quả công ty chỉ đạt 1.612 tỉ đồng, trong khi đã thu hoạch thêm ớt trong năm vừa qua.

Kiểm toán ghi giảm 660 tỉ đồng lợi nhuận của Hoàng Anh Gia Lai  - ảnh 1

Xưởng chanh dây của HAGL Agrico tại Paksong (Ảnh: Phương Lưu)

Hoàng Anh Gia Lai vẫn chưa giải trình nguyên nhân doanh thu trái cây, mảng kinh doanh mới công ty đặt nhiều kỳ vọng thấp  hơn nhiều so với kế hoạch đề ra. Trong năm vừa qua, nhìn chung không có biến động bất thường về giá cả các loại cây mà Hoàng Anh Gia Lai chú trọng thu hoạch. Công ty cũng chưa có báo cáo chi tiết về sản lượng các loại trái cây trong năm 2017 so với kế hoạch.

Ngoài những chênh lệch về kết quả kinh doanh, kiểm toán báo cáo tài chính 2017 của Hoàng Anh Gia Lai cho rằng chưa có đầy đủ bằng chứng thích hợp để xác định khả năng thu hồi trên 4.000 tỉ đồng từ các công ty liên quan. Nợ ngắn hạn vượt tài sản ngắn hạn 3.563 tỉ đồng, đồng thời một số điều khoản của các khoản vay trái phiếu đã bị vi phạm, kiểm toán cho rằng có những yếu tố khiến họ nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục của Hoàng Anh Gia Lai.

Những điều chỉnh trong báo cáo kết quả kinh doanh của HAGL sau kiểm toán:

1.       Tăng giá vốn hàng bán do giảm lợi nhuận chưa thực h iện của các công ty nội bộ và công ty liên kết: 66 tỉ đồng.

2.       Tăng chi phí tài chính do chênh lệch lãi suất đi vay và cho vay của các công ty con: 130 tỉ đồng, thuế nhà thầu tại nhóm công ty Lào, Campuchia tăng 13 tỉ đồng.

3.       Tăng lỗ trong công ty liên kết: 11 tỉ đồng.

4.       Tăng chi phí quản lý doanh nghiệp chủ yếu do tăng chi phí phải trả: 60,5 tỉ đồng.

5.       Tăng chi phí khác chủ yếu do dự phòng thanh lý Công ty TNHH Điện Nậm Kông 3 là 134 tỉ đồng, tăng chi phí chuyển đổi vườn cây cọ dầu sang trồng cây ăn trái: 50 tỉ đồng, tăng chi phí chăm sóc vườn cây cao su, cây ăn trái: 91 tỉ đồng, tăng chi phí thanh lý tài sản: 10 tỉ đồng.

6.       Giảm lãi dịch vụ tư vấn do dịch vụ chưa hoàn thành: 56 tỉ đồng.

7.       Giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành: 18 tỉ đồng, tăng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại: 53,5 tỉ đồng chủ yếu do trích lập dự phòng đầu tư công ty con.

8.       Tăng dự phòng khoản phải thu và các khoản khác: 3,6 tỉ đồng.

(Trích văn bản giải trình của HAGL)

"Bí quyết đổi mới là tập trung toàn bộ sức lực, nhưng không phải để chống lại cái cũ mà để xây dựng cái mới". ---- Socrates - Triết gia Hy Lạp cổ đại

Tạp chí Forbes Việt Nam

Số 74 tháng 7.2019

 Số 74 tháng 7.2019

Bao Forbes Vietnam so 74
 
  • - NGƯỜI KHỔNG LỒ THỨC GIẤC (ACV CHỜ THÁO BỎ RÀO CẢN)
  • - THAY ĐỔI TÁO BẠO (GEMADEPT TIÊN PHONG ĐẦU TƯ VÀO CẢNG BIỂN)
  • - SỨC MẠNH TỪ KỶ LUẬT (VIETTEL POST CHUYỂN MÌNH)
  • - NHẮM MỤC TIÊU LỚN (ZILLINGGO TẠO THỊ TRƯỜNG NGÁCH TRONG TMĐT TẠI CHÂU Á)

Các số báo khác