5 mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ chốt của Việt Nam đều giảm mạnh về trị giá trong sáu tháng đầu năm 2019, khiến tổng giá trị xuất khẩu mất đi 1,132 tỉ USD.