Vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam quý I.2019 đạt kỷ lục với 10,8 tỉ USD, tăng đến 86% so với cùng kỳ 2018. Mức tăng kỷ lục này nhờ sự chi phối của dòng vốn góp vào mua cổ phần doanh nghiệp, với 1.653 lượt có tổng giá trị 5,68 tỉ USD, chiếm hơn 52% tổng vốn FDI và tăng đến 200% so với cùng kỳ.

"Có ý tuởng thì dễ. Biến ý tuởng đó thành hiện thực mới là điều khó". ---- Nhà văn Guy Kawasaki

Tạp chí Forbes Việt Nam

Số 73 tháng 6.2019

 Số 73 tháng 6.2019

Bao Forbes Vietnam so 73
 
  • - DANH SÁCH 50 CÔNG TY NIÊM YẾT TỐT NHẤT
  • - BIA CŨ, BÌNH MỚI (THAY ĐỔI Ở SABECO)
  • - CẦU NỐI THẾ HỆ (THẾ HỆ THỨ BA TẠI FPT)
  • - QUÁ NHANH, QUÁ NGUY HIỂM (CÂU CHUYỆN YEAH1)

Các số báo khác