Vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam quý I.2019 đạt kỷ lục với 10,8 tỉ USD, tăng đến 86% so với cùng kỳ 2018. Mức tăng kỷ lục này nhờ sự chi phối của dòng vốn góp vào mua cổ phần doanh nghiệp, với 1.653 lượt có tổng giá trị 5,68 tỉ USD, chiếm hơn 52% tổng vốn FDI và tăng đến 200% so với cùng kỳ.