Việt Nam xuất siêu 6,8 tỉ đô la Mỹ trong năm 2018. Trong đó, bảy mặt hàng nông, lâm, thủy sản lọt vào nhóm đứng đầu thị trường thế giới.